इन्टरनेटको स्पिड टेस्ट गर्ने तरिकाहरु

इन्टरनेट बिना 21औ शताब्दीको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन। सन 1983 मा पहिलो पटक इन्टरनेट प्रयोग गर्दा सोचिएको थिएन होला। अबको कहि वर्ष पछि दुनियाँ इन्टरनेट बिना अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर। …

Read more